Øyelysing

Det er mye som skal på plass før en paring kan gjennomføres. En viktig ting er øyelysing. Øyelysing går ut på at en autorisert øyelyser  (veterinær med tilleggsutdannelse) undersøker øynene til hunden for å se om hunden har arvelige øyesykdommer.  På grunnlag av undersøkelsen skriver veterinæren ut en attest. Attesten registreres online i NKKs database og eier får en kopi. På attesten står det om hunden har tegn til en arvelig øyesykdom på tidspunktet for øyelysingen og hvilken sykdom det i så fall dreier seg om. For curlyer er kravet at attesten ikke skal være eldre enn ett år. Til uka skal Bella til pers. Jeg krysser fingrer og tær for at alt er i orden denne gangen også.

En av foregangskvinnene for arbeidet for god øyehelse hos hund er Ellen Bjerkås. Hennes nettsted Oftovet inneholder mange interessante artikler og mye informasjon om arvelige øyesykdommer hos hunder.

En øyeattest er ikke alltid like enkel å forstå. Her er en beskrivelse av øyesykdommene som vurderes ved øyelysing:
Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVOøyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund
Heldigvis er det ikke mange sykdommer i denne lista som jeg er kjent med hos curly. Det jeg er kjent med fra nålevende norske hunder som er øyelyst er noen former for katarakt samt feilstilte øyehår (distichiasis/ektopisk cilium,). Det er også kjent at det forekommer PRA. Dette er en alvorlig øyesykdom som det er viktig å ha god oversikt over gjennom øyelysing og gentesting.

Avlsanbefaling (2018)