AKC Hunting Test – jaktprøver i USA

Jaktprøven i USA skiller seg noe fra prøveformen i Europa og det kan være noe forvirrende å følge med på de ulike titler som knyttes til jakt for retrievere. Håper på å bygge ut artikkelen etterhvert.  I første omgang får du en beskrivelse av hva bokstavene JH står for i en hunds tittel.

AKC, History of Hunting tests

Regelverket

Junior Hunting Tests

Prøvene i juniorklassen består av minst 4 enkeltmarkeringer, to på land og to på vann. De kan også få markering i serier, det vi kaller dobbelt eller trippelmarkering. I juniorklassen skal det ikke være mer enn to fugler i en serie. I juniorklassen er det heller ikke dirigering. Det heter seg at hundene skal være stille på linjen, men det aksepteres mer lyd i USA enn i Norge. Avstanden i Junior Hunterklassen skal ikke være over 100 yards (91 meter), i Norge er det ikke så vanlig med så lange avstander i begynnerklassen. Det legges stor vekt på markeringsevnen og hundens evne til å memorere hvor de ulike fuglene faller. Hundene kan ha på bånd fram til de ankommer "standplassen". Der tas båndet av, men fører kan holde hunden i halsbåndet til hunden blir sendt ut for å apportere, men hunden skal ikke hoppe eller trekke i båndet. For å oppnå tittelen Junior Hunter må du oppnå tilstrekkelig poeng (Qualifying Score) på 4 ulike prøver. For å oppnå tilstrekkelig poeng må hunden på hver prøve få minst 7 poeng i gjennomsnitt og ingen nuller i følgende punkter; markeringsevne, stil, utholdendehet (mot, jaktegenskaper) og treningsvillighet (stødighet, lydighet, respons og avlevering).

Instruksjonsvideo fra AKC:

Rhino (Podunk's Better Days Ahead):

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *