Dirigeringstrening

Godt å komme i gang med trening igjen. Dagens tema var ro ved foten og dirigering. Vera med labradorene Sami og Isak dagens treningskamerater. Ro ved foten trente vi ved at hund og fører gikk etter «skytter», som kastet dummyer mens hunden holdt sin plass ved foten. Det er fint å bruke vintersesongen til å styrke fotgående. Deretter la vi ut dummyer på fotballbanen – tre i hver enda og en på hver midtside. Så sendte vi hunden for å hente, slik fikk vi trent både stoppsignal og sidedirigering, samtidig som de ble vant med tunge dummyer. Det kan være en fordel. På jaktprøven i Danmark var det kjempekaniner i forhold til de vi har møtt på prøve i Norge. Ellers er det fortsatt ikke spor til løpetid. Kanskje vi får med oss en utstilling i Danmark før det blir alvor?