Curlygames

Det er ikke tilfeldig at kennelen har fått navnet Curlygames. Belønning gjennom lek og godbiter  er grunnlaget jeg bygger på i treningsarbeidet. Å trene hund skal være morsomt både for hunden og for meg. Det er ingen tvil om at det gir best resultater.

Leken er en viktig del av treningen og det er bra å ha mye å variere mellom. Lara elsker baller, hun liker å hente gjenstander, hun liker å fange ting i lufta, hun liker å dra og riste og kjempe om leker og hun liker å hoppe og danse for å få tak i leken. Hun liker også å gå rundt og mellom beina mine og riktig få skryt. Dette bruker jeg aktivt i treningen som variasjon til godbiter av ulik verdi for hunden.  Gjennom å variere belønningen i forhold til verdi for hunden har jeg også varierende verktøy å bruke i forhold til hvilken intensitet jeg ønsker i innlæringen.

Og når games også betyr vilt ble jo navnevalget svært enkelt.