Sämsholm kursgård m/Karin Friberg, Gilliam kennel

I helga har jeg vært på kurs i særdeles vakre omgivelser. Med fine enger, beiter og vann, hyggelige kursdeltagere og god instruktør.

Godt å få en dose repetisjon fra i sommer om å lese hund, være sekretær og ha kontroll og å overraske hunden. Kurset var lagt opp med en gruppe med nybegynner hunder og en gruppe for åpen klasse/elite. Når den ene gruppen hadde instruktør hadde den andre gruppen egentrening.  Ettersom jeg gikk med begge hundene ble det ikke tid til egentrening med de andre i gruppa. Nybegynner hundene fikk også prøve seg på vilt. Kivi var spontan på due, men ville ikke ta den svære måken. Hun var heller ikke spontan på en liten kaninunge. Etter at hun fikk gå å bære måken hentet hun den til slutt når jeg la ut en dirigering.

Nyttige øvelser å ta med seg:

”3-øvningen”: Dette er egentlig en antiøvelse, ettersom den går ut på å holde tre dummyer i sving og gjøre det hunden venter minst.

Dobbelt markering på linje og en til siden i vinkel for den lengst ut på linjen. Deretter bruke dette til dirigering og sidedirigering.

Tren på innkalling som dirigeringssignal. Kall hjemover og kast en dummy mot hunden, sett den i nærsøk eller lignende. Slik at den skjønner at den må komme hjemover for å finne.

Tips å ta med seg:

  • Ikke gå i konflikt med hunden – det får du tilbake. Har det vært mye blåsing og korrigering, husk å ”berøm av” hunden.
  • La hunden bære vilt med mye skryt og ros.
  • For at hunden skal ta raskt grep – gå med hunden i bånd mot viltet, si apport og fortsett videre. Da må hunden ta et rask og godt grep skal den få med seg viltet. Misser den første gang var det mange som var raske og tok godt grep andre gang.
  • Sjekk om hunden er spontan på vilt ved å la hunden være løs å gå mot et område hvor det er plassert ut vilt.
  • Bruk tydelige kroppsbevegelser på dirigering. Gå aldri i feil retning.  Beveg armen i riktig retning så hunden ser det.
  • Si ikke nei – si hva hunden skal gjøre i stedet.
  • Før oversikt over løpetidssyklus på tisper. Marker løpetid og nei – perioder og ja-perioder. Start ikke på prøve i nei – perioder. Det tror jeg er nyttig for Lara. Synd jeg ikke har gjort det før.
  • Når hunden går og snuser når fri ved fot – dytt bort med en finger og si fot og ros når går bra.
  • Nye steder, nye folk og nye hunder – skreller lag for lag av osten, når osten representerer hva hunden kan. Derfor viktig å komme ut å trene i nye miljøer.
  • Hundene bygger opp spenning etter hver oppgave på prøve – hvordan berømme hunden av under prøve for å unngå at det bygger seg opp? Benytte pause når makker jobber til å rose hunden.