Kivi på jaktprøve

I dag startet Kivi på jaktprøve ved Skjulstadtjenn i regi av avd. Midt-Hedmark. Dommer var Heidi Kvan. Dette var den tredje starten til Kivi. Nå var det en klar forbedring fra forrige gang. Hun fokuserte på oppgaven, og ikke så mye på vannet eller det som foregikk rundt. Fine markeringe, grep og avleveringer. Som dommeren beskrev det: «Konsentrert med gjennomgående god oppførsel på land og vann.»Alt så lyst ut helt til vi kom til feltet. Feltet lå slik at det først var et beltet med myr/krattskog og så et parti med furuskog/kvitmose. Hun hentet dummyer i krattbeltet, men tok seg ikke opp på kvitmosan.

Fra den oppsummerende kritikken: «En hund som i dag gjør et solid markeringsarbeid på land og vann. Manglende effektivitet i søket gjør at høyeste premie ikke kan gis. Godt ført»

Nå trener vi feltsøk!