Om Curlygames

Curlygames er en liten familiekennel. Mine hunder blir brukt til det de opprinnelig er avlet for, men er i tillegg kjærlige familiemedlemmer. Der ligger også min filosofi. Ønsket er å frambringe curlyer som kan hevde seg i jaktprøver for retrievere sammen med de andre rasene, men som samtidig vil kunne fungere som gode familiehunder. En forutsetning for begge deler er funksjonelt friske og mentalt stabile hunder med et funksjonelt og godt eksteriør i henhold til rasens standard.

Nord Ch N Ch Curlygames Gypsy Queen og Nord Ch N Ch Curly Cottage Lara