Om Curlygames

Curlygames er en liten familiekennel. Jeg har hittil hatt ett kull med buhundvalper og fire kull med curlyvalper våren 2014, 2017, 2018 og 2021.

Mine hunder blir brukt til det de opprinnelig er avlet for, men er i tillegg fine familiehunder. Der ligger også min filosofi. Ønsket er å frambringe curlyer som kan hevde seg i jaktprøver for retrievere sammen med de andre rasene, men som samtidig vil kunne fungere som gode familiehunder. En forutsetning for begge deler er funksjonelt friske og mentalt stabile hunder med et funksjonelt og godt eksteriør i henhold til rasens standard.

Les mer om oss.

Nord Ch N Ch Curlygames Gypsy Queen og Nord Ch N Ch Curly Cottage Lara