Om Curlygames

Curlygames er en liten familiekennel. Jeg har hittil hatt ett kull med buhundvalper og to kull med curlyvalper våren 2014 og våren 2017. Akkurat nå har vi vårt tredje kull med curlyer. Tre herlig krøllenøster beriker dagene våre.

Mine hunder blir brukt til det de opprinnelig er avlet for, men er i tillegg fremragende familiehunder. Der ligger også vår filosofi. Ønsket er å frambringe curlyer som kan hevde seg i jaktprøver for retrievere sammen med de andre rasene, men som samtidig vil kunne fungere som gode familiehunder. En forutsetning for begge deler er funksjonelt friske og mentalt stabile hunder med et funksjonelt og godt eksteriør i henhold til rasens standard.

Les mer om oss.

Nord Ch N Ch Curlygames Gypsy Queen og Nord Ch N Ch Curly Cottage Lara