Jaktprøvedebut

Kivi debuterte på jaktprøve i dag med en 3. Premie. Fin fotgående, bra markering på land. Missa neste på land men fant den tredje markeringen
som også var på vann, men tulla med avlevering og var generelt litt prega av unghundfakter. Deretter fotgående som gikk bra. Den 4.
markeringen var i en kvisthaug. Den løste hun også. Feltet var littt spesielt, på begge sider av et oversvømt område. Her må jeg si hun
imponerte meg, selv om hun ikke imponerte dommer Heidi Kvan like mye. Hun henta inn 5 stykker. 2 i vannet, en på land på den andre sida og to nedgravd i kvisthauger nær der jeg sto. Noen ganger stoppet hun opp, tok overvær og gikk rett på. Andre ganger stoppet hun opp og så ut som hun lurte på
hva hun skulle gjøre. Men alt i alt var hun ivrig, med bra tempo og engasjement.

Dette var gøy !