Daniel Higgskurs, dag 2

Dag to var for åpenklasse hunder, så nå var det Lara som fikk prøve seg.  Innholdet var mer tradisjonelt og en del repetering fra gårsdagen. Håper det bidro til at tipsene fester seg.

Vi fikk først en markering hver mens vi sto på linje. Den gikk ganske langt ut i et åpent våtmarksområde med skog som bakgrunn. Lara luntet ut, hentet dummyen og kom tilbake med den. Hun viste at hun er god på å markere, og det ble ingen fløytebruk.  Ettersom flere hunder hadde behov for dirigering ble det snakket en del om innlæring av dirigering.

Neste poeng var nytten av at hunden kunne kommandoen «over» eller «hopp» eller lignende. Først en markering over en grøft. Deretter markering foran grøften fulgt av en dirigering over grøften igjen. 

Så forflyttet vi oss til et gjerde hvor hundene ble sendt over for å hente en markering på andre siden. Målet er å kunne si f.eks. over ut når du sender hunden på markering – da vet den at den skal forsere noe – enten et gjerde, en grøft eller et vannstykke. I tillegg kan du trykke på med kommandoen når den er ute, rett før hinderet.

Deretter var det vannarbeid med markering og dirigering. Higgs oppsummering av den øvelsen var at han ser hva vi trener på. Alle hundene gjorde denne oppgaven bra, med fine avleveringer.

Til slutt var det en walkup med dummyer kastet i kratt lange beiteområdet vi gikk på – i enden av linja og bak linja. Det som skapte størst trøbbel for hundene var markeringen i enden av linja. Mange vegret seg for å løpe langs hunderekka for å finne en dummy i enden.

Lara jobet seg fint opp i tempo gjennom dagen og gjorde et fint arbeid og viser at hun lystrer fløyta. Sånn sett hadde det kanskje holdt med dag 1, men fint å få repertert og fint for Lara å få en dag alene med fult fokus på henne.