Vel gjennomført mentalbeskrivelse – hund (MH)

Forrige helg arrangerte vi MH test i den lokale retrieverklubben (avd. Kongsvinger og omegn). 16 hunder ble testet over to dager og eiere og oppdrettere fikk vite mer om hunden. Kivi deltok lørdag.  Diagrammet sier kanskje ikke så mye, men jeg er svært fornøyd.

Første post er kontakt, samarbeid og lek med testleder som er fremmed for hunden. Kivi hilste glad på testleder og ble gjerne med på tur. Når han skulle håndtere henne fant hun seg i det, uten å vise den store gleden. Deretter kastet jeg og testleder en leke mellom oss og testleder kastet den deretter på bakken. Kivi fulgte glad med i leken. Første gang tok hun leken opp forsiktig, andre gang grep hun fastere. Jeg har sammenlignet med gjennomsnitt for rasen i Sverige, der det er mange flere curlyer som er testet enn i Norge. Hun viste større glede i hilsingen og større lekeintensitet enn gjennomsnittet av rasen.

Neste post er Lilleharen, der testes jaktlysten. Det er en liten mopp som trekkes i sikk sakk langs bakken. Når jeg slapp Kivi satte hun etter og viste stor jaktlyst og var utrolig stolt når hun kom tilbake med byttet. Jaktiveren er god over snittet for rasen, heldigvis medfører ikke det at hun har jaget naboens katt :). Hun grep haren forsiktig.

Etter jakten er det et passivitetsmoment. Jeg skal stå helt stille med hunden i bånd i 3 minutter og beskriverne skal observere hva hunden gjør. Det var kjedelige 3 minutter. Kivi satt rolig og oppmerksom ved siden av meg hele tiden.  Der avviker hun også fra snittet i rasen, ettersom hun var så rolig. Snittet viser en høyere aktivitet i passivitet. Evnen til å sitte rolig og konsentrert i passivitet er en svært god egenskap under jakt.

Neste moment, avstandslek, går ut på at en figurant med regnponcho med hette over hodet, kommer ut av skogen, løper litt krokbøyd, reiser seg brått og gjør seg stor og gjentar dette tre ganger. Siste gangen kommer hetta av og figuranten kaster en leke opp i været tre ganger før hun løper litt til, trekker av seg ponchoen og sitter helt stille halvveis skjult i 10 sekunder, deretter snakker figuranten i 10 sekunder før hun kommer fram og oppfordrer hunden til lek. Kivi bjeffet når figuranten viste seg, og følger figuranten interessert uten avbrudd. Hun går fram når figuranten oppfordrer til lek og er aktivt med i leken når figuranten er aktiv, passiv når figuranten er passiv. Også her viser hun større lekelyst enn snittet for rasen, hun viser også samarbeid ettersom hun responderer på at figuranten blir passiv.

Etter avstandsleken øker spenningen, neste momentet er kjeledressen som plutselig skyter i været rett foran Kivi. Hun gjør en unnamanøver uten å vende blikket fra kjeledressen, viser ingen trusselatferd, går fram når jeg sitter på huk og prater med dressen og deretter viser hun ingen gjenstående redsel når vi går forbi kjeledressen etterpå.  En stødig reaksjon for en 12 måneders gammel hund! Hennes første reaksjon er som snittet i rasen, men hun avreagerer raskere.

Fra kjeledressen går vi videre til lydskrammelet. I det vi passerer drar figuranten i en snor slik at en kjetting dras langs en metallplate med en kraftig lyd.  Kivi huker seg og stanser når lyden kommer, men viser mindre reaksjon enn snittet for rasen og avreagerer raskt med ingen gjenstående redsel men med en god nysgjerrighet på hva i all verden dette var for noe.

Men det er ikke slutt med dette, etter en liten pause (det er 2 minutter pause mellom hvert moment) kommer det plutselig to spøkelser mot oss.  Kivi står ved siden av meg og bjeffer og knurrer på spøkelsene, inni mellom snur hun seg i stedet og følger med på testlederen som dirigerer spøkelsene.  Hun viser mindre behov for kontroll og mindre redsel enn snittet i rasen. Hun går fram til spøkelset når jeg står ved siden av og tar selv kontakt med spøkelset og finner til sin glede ut at der er det jo bare noen hyggelige mennesker

Tilslutt testes lekelyst og skudd. Kivi leker enda mere aktivt enn i startet og viser at hun ikke er påvirket negativt av testen. Når skuddet kommer viser hun ingen berørthet av skuddet – hun kastet et blikk i den retningen og fortsetter leken. Til slutt kommer det to skudd mens vi står stille uten at det endrer situasjonen.

Jeg svært fornøyd med det som kom fram i testen!