CWS 2014 Atferdsseminar

Etter tre intense dager med utstilling, kvalifikasjonsprøve og Working Test var det greit å innta auditoriet for seminardelen. Først ut var Riitta Liimatainen, direktør for blindehundskolen i Finland. Hun gjennomgikk de finske testene for å måle atferd, karakter og temperamentet til hundene, hvordan disse bør påvirke valg av avlsdyr og hvordan testing kan bidra til bedre individuell trening av hunden.

Atferd, helse og utseende vurderes som de viktigste egenskapene til hundene. Utseendet er det som måles oftest og lettest, men er den minst viktige av disse tre egenskapene. Atferd er summen av genetikk og miljø + mors påvirkning av valpene.  Atferd nedarves kvanititativt, dvs at det er mange gener som påvirker nedarvingen. Vanligvis har atferd lav arvbarhet (mellom 0,05 og 0,2) . Et unntak er imidlertid ulike former for redsel/angst som har høy arvbarhet (opptil 0,65). Hun advarte derfor sterkt mot å bruke angstfulle eller aggressive hunder i avl.

Miljøfaktorene er altså viktige og påvirkningen starter allerede i livmoren, men mest kritisk er det fra fødsel og fram til 16 – 17 uker. Liimatainen la vekt på at sosialiseringen kan starte allerede fra fødselen, selv en liten valp bør bli familiær med ulike miljømessige stimuli. Svært forsiktig i starten, for eksempel ved å flytte litt på valpene og berøre dem forsiktig og øke dette fra 3-4 ukers alder. Men det skal ikke være for mye, slik at det utløser stress.

Det er to offisielle tester i Finland for å måle atferd, Mentaltest (MT) og Mentalbeskrivelse (MH). I tillegg vil jaktprøver og Working tester for de ulike rasene kunne bidra med opplysninger. Alle resultater fra offisielle tester ligger i Omakoira, den Finske kennelklubben sin åpne database. Denne er også på engelsk og svensk. Databasen er bra og bør være et forbilde for NKK i den pågående datasatsingen.  Databasen er en god støtte for oppdrettere og en kilde til informasjon for kjøper.

Mentaltesten måler 9 egenskaper i en situasjon for hundens nervesystem er i beredskap. Testen ligner mye på den norske Funksjonsanalysen.  Mentalbeskrivelsen er den samme som den vi bruker i Norge og baserer seg på samme standardiserte metoder og opplæringsprogram for figuranter og beskrivere.

Det var interessant å se resultatene for curly for mentaltesten og for mentalbeskrivelse. I Norge er det svært få, om noen curlyer som er mentalbeskrevet.

Resultatene for curly i Finland viser at hundene viser lite aggresivitet, avreagerer raskt, er nysgjerrige og reagerer vennlig på beskriver. Halvparten av hundene i mentaltesten beskrives som moderat tøffe, resten som moderat myke.

Ettersom det er mange flere hunder som vises på utstilling enn på mentaltester arbeides det i Finland for å få inn følgende spørsmål i kritikkskjemaet:

  1. Oppførsel overfor dommer – rasetypisk/ikke rasetypisk
  2. Redsel
  3. Aggresjon mot andre hunder.

Liitimatainen fortalt at 30 % av curlypopulasjonen i Finland har tatt kvalifikasjonstesten av disse har 20 % klart testen.

Hun pekte på at viltbehandling, spontan retur fører, villighet til å gå i vann og samarbeid med fører er forbedringspunkter som curlyoppdrettere bør ha fokus på.