Prøve på prøve

Lørdag fikk Kivi etterlengtet fokus. Først gikk hun en «prøve på prøve» som avslutning av BK kurset vi arrangerte. Deretter fikk hun en enkel dirigeringsøvelse som jeg fikk filmet. Hun begynner å forstå poenget med fotgående selv, avleveringen er bra og markeringsevnen god. Hun var kanskje litt preget av nye …