Sambo sine valper

Valpene etter Aristocurl’s Janelle (Jackie) og Curlygames Singing Wind (Sambo) har nå fått nye hjem. En har kommet til Bergen, en til Finland og resten blir i Sverige, den ene av dem hos Elisabeth og Sambo. Jeg gleder meg til å følge valpenes utvikling fremover.