AKC Hunting Test – jaktprøver i USA

Jaktprøven i USA skiller seg relativt mye fra prøveformen i Europa. Her vil jeg skrive litt om prøveformen Hunting Test, med vekt på juniorklassen i første omgang.

Her kan du lese regelverket for disse prøvene. Prøvene i juniorklassen består av minst 4 enkeltmarkeringer, to på land og to på vann. De kan også få markering i serier, det vi kaller dobbelt eller trippelmarkering. I juniorklassen skal det ikke være mer enn to fugler i en serie. I juniorklassen er det heller ikke dirigering. Hundene skal være stille på linjen, men terskelen for lyd er nok en del høyere i USA enn i Norge. Avstanden i Junior Hunter-klassen skal ikke være over 100 yards (91 meter). I Norge er det ikke vanlig med så lange avstander i begynnerklassen. Det legges stor vekt på markeringsevnen og hundens evne til å memorere hvor de ulike fuglene faller. Hundene kan ha på bånd fram til de ankommer "standplassen". Der tas båndet av, men fører kan holde hunden i halsbåndet til hunden blir sendt ut for å apportere, men hunden skal ikke hoppe eller trekke i båndet. For å oppnå tittelen Junior Hunter må du oppnå tilstrekkelig poeng (Qualifying Score) på 4 ulike prøver. For å oppnå tilstrekkelig poeng må hunden på hver prøve få minst 7 poeng i gjennomsnitt og ingen nuller i følgende punkter; markeringsevne, stil, utholdendehet (mot, jaktegenskaper) og treningsvillighet (stødighet, lydighet, respons og avlevering).

Instruksjonsvideo fra AKC:

Rhino (Podunk's Better Days Ahead):