Aron sine hofteresultater

Nå har røntgenresultatene på Aron omsider kommet.  Desverre ble det venstre siden klassifisert som C, mens den andre er B.

Hofter klassifiseres i en skala fra A – E. A og B er regnet som fri, mens C er regnet som svak grad. Det betyr at det ikke er noen begrensninger for Aron når det gjelder aktiviteter, hverken trekk, kløv eller andre fysisk krevende aktiviteter. 

I henhold til valpelistsekravene til retrieverklubben er det slik at foreldredyrene bør ha A eller B hofter, men når det gjelder curly kan det søkes dispensasjon for å bruke en hund med C-hofter om den har andre særlige positive egenskaper som begrunner avl. Jeg vil våge den påstanden at det er mange gode grunner for å kunne bruke Aron i avl, spesielt med tanke på den genetiske variasjonen dette kullet representerer i kombinasjon med gode bruksegenskaper.